Reuze-karaoke aan het Europees Parlement op 7 mei

Op de Esplanade van het Europees Parlement in Brussel vindt op zaterdag 7 mei een Reuze Euro-karaoke plaats. Duizend mensen zullen dan zeven zeer bekende hits meezingen, met tekst en beeld op een reuzenscherm. Welke hits gezongen worden, kan je vanaf vandaag kiezen op de website van Feest van Europa

                                          

Dertig liedjes staan vanaf vandaag op de website van de Opendeurdag van het Europees Parlement. Van Dancing Queen en We Will Rock You tot Relax en Non non rien a changé. ´Tot 15 april kan iedereen zijn voorkeur kiezen.

 

De zeven winnende liedjes zullen gezongen worden tijdens de reuze-karaoke die op 7 mei (een eerste keer om 14.00 en daarna om 15.30 uur) gehouden zal worden op de grote Esplanade van het Europees Parlement achter het Luxemburgplein in Elsene. Een duizendtal toeschouwers kunnen dan meezingen, op basis van tekst en beeld op een groot LCD-scherm. Microfoons zullen in het publiek rondgaan, en de camera richten op diegene die ze vasthouden.

 

Met het evenement willen de organisatoren het feestelijk karakter en de deelname van de mensen aan de Opendeurdag versterken, naar het voorbeeld van de feestelijkheden op de Nationale Feestdag in België. Tegelijk willen de organisatoren het publiek op de Esplanade meteen ertoe aan moedigen ook het Parlement zelf te bezoeken.

 

Popmuziek is wereldwijd, en karaoke is een knipoog naar onze Japanse vrienden die het vandaag zo moeilijk hebben. Maar we kunnen het ook niet laten aan te merken dat de meeste bekende pophits vandaag vooral Europees van oorsprong zijn.

Annemie over de situatie in Egypte en Tunesië

Annemie Neyts-Uyttebroeck (ALDE). – Ik luister met grote belangstelling naar de mededeling van mevrouw de Hoge vertegenwoordiger en van de collega’s. Velen hebben gezegd dat zij totaal verrast waren door hetgeen zich voordoet in Tunesië en in Egypte. Ik veroorloof mij te zeggen dat dergelijke uitspraken mij verbazen, omdat wij eigenlijk toch wel wisten dat dit nu niet bepaald democratische regimes zijn, dat dit eerder autoritaire tot zeer autoritaire regimes zijn die hun bevolking onder de knoet hielden.
Wij hebben gekozen om dat niet frontaal aan te pakken, omdat wij dachten dat dit de beste manier was om stabiliteit in de regio en in heel het Middellandse Zeegebied te garanderen. Maar andermaal is gebleken dat het steunen van autoritaire en corrupte regimes omwille van de stabiliteit en om chaos te voorkomen, meestal eindigt met instabiliteit, met chaos en zonder grote kansen voor de toekomst.

Ik hoop dat wij verstandig zullen zijn en op een verstandige manier het democratiseringsproces zullen ondersteunen. Ik zou daarbij bijzondere aandacht willen vragen voor steun aan de diverse politieke partijen, zowel in Tunesië als in Egypte. Dat zijn zwakke partijen. Die hebben tijdens de voorbije jaren nauwelijks de kans gehad om zich te structureren, die zullen alle hulp nodig hebben om hun rol te kunnen spelen bij wat hopelijk eerlijke verkiezingen en verkiezingen op korte termijn zullen worden.

De Europese Diplomatieke Dienst (EEAS)

Annemie Neyts schreef in opdracht van de commissie buitenlandse zaken van het Europees Parlement haar visie op de Europese diplomatieke dienst (European External Action Service). Deze werd door de commissie buitenlandse zaken en later door het Europees Parlement bekrachtigd. In twee minuten (want helaas in zo’n groot parlement moet alles beknopt) mocht ze haar visie toelichten voor de plenaire vergadering op woensdag 21 oktober te Straatsburg.

 

Voorzitter, sommige collega’s hebben het nodig gevonden om ons tijdens hun interventies lessen in democratie te proberen geven. Mag ik er daarom op wijzen dat wij er, zowel in de Commissie constitutionele zaken als in de Commissie buitenlandse zaken, waar ik het advies heb mogen uitwerken, voor gezorgd hebben dat de bespreking en de stemming over onze respectieve teksten pas plaatshad nadat de uitslag van het Ierse referendum was gekend? Dit uit respect voor wat de Ierse bevolking zou zeggen. Gelukkig hebben ze “ja” gezegd, want ze hadden ook “nee” kunnen zeggen. Wij hebben daar rekening mee willen houden, en ook met de vergadering volgende week van de Europese Top. Zodoende moesten wij in enorm korte tijd komen tot bespreking en tot teksten. Diezelfde collega’s die lessen in democratie willen geven, hebben daar natuurlijk ook over geklaagd. Maar dit terzijde.

Wij beleven vandaag een bijzonder belangrijk moment. Onze teksten die onze opinie geven over wat de toekomstige Europese Dienst voor extern optreden moet zijn, luiden een nieuw tijdperk in voor de Europese Unie. Diegenen onder ons die de evolutie van de Unie sinds jaren volgen, die zich de eerste bescheiden stappen herinneren op het gebied van buitenlands beleid, laat staan veiligheids- en defensiebeleid, van het Verdrag, eerst van Maastricht, daarna van Amsterdam, hebben misschien zoals ik toen, gedacht dat wat wij vandaag beleven, nooit zou gebeuren, dat het nooit zou lukken om de premisse te leggen van een gemeenschappelijke Europese diplomatie.

Diegenen onder ons die aandachtig gevolgd hebben hoe de ideeën in dit verband geëvolueerd zijn, zullen zich ook nog herinneren dat niet langer dan enkele maanden geleden een aantal van onze nationale diplomatieke diensten hoegenaamd niet bereid waren om meteen een soort van big bang te aanvaarden, waarbij alle huidige delegaties meteen vanaf de eerste dag onder de autoriteit zouden worden gebracht van de toekomstige Hoge Vertegenwoordiger. Ik verheug mij daar ten zeerste over.

Vanuit mijn eigen politieke en regeringsverantwoordelijkheid in vorige politieke levens weet ik dat niets eenvoudig zal zijn. Wij beleven echter een belangrijk moment en ik hoop dat we met een zeer grote meerderheid dit verslag zullen goedkeuren.