Internationale vrouwendag in het Europees Parlement

Op 6 maart organiseert het Europees Parlement, in het kader van de internationale vrouwendag, de vertoning van de film “Louise Wimmer” van Cyril MENNEGUN.  

“Louise Wimmer” was een van de tien films die geselecteerd werd voor de Lux-fimprijs 2012 van het Europees Parlement. De film is in originele versie (Fr) met Nederlandstalige en Engelstalige ondertitels. De film gaat over de strijd van een vrouw, Louise Wimmer tegen uitsluiting en voor een nieuw begin.

 

De regisseur Cyril MENNEGUN is op de vertoning aanwezig. Na de vertoning neemt hij deel aan een debat “Hoe vrouwen antwoorden op de crisis!” met een lid van de commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid van het Parlement en met Linda STRUELENS van EVA vzw, in het Brusselse actief in het middenveld. Journaliste Chantal ISTACE animeert het debat. Er is vertolking in het Nederlands, Frans en Engels voorzien.

 

Aanvang om 18.30 uur in het Europees Parlement te Brussel (inkom gebouw Josef Antall op de Esplanade van het Parlement, bereikbaar via het Luxemburgplein).  

De inkom is gratis, maar inschrijving is verplicht ten laatste op 1 maart. Dit kan eenvoudig via volgende link : www.europarl.europa.eu/wd2013

 FR-NL_FILM_GENDER_POSTER_A3

 

“Taxation : la ruée vers l’évasion fiscale?” – Debat France 24

Naar aanleiding van recente verklaringen van Bernard Arnault en acteur Gérard Depardieu, lijkt er sprake van fiscale vluchtelingen door de zogenoemde ‘rijkentaks’ in Frankrijk. Frankrijk wilt namelijk een heffing van 75 % op de hoogste schijf van inkomen.   France 24 stelt tijdens een debat de vraag of een fiscale harmonie georganiseerd door de Europese Unie een noodzaak wordt.

Europarlementsleden Annemie Neyts (ALDE) en Yannick Jadot (Greens-EFA) zijn te gast.

 

Het debat kan herbekeken worden via deze link naar France24.

 

Felicitaties aan Gwendolyn Rutten en Maggie De Block

De voorzittersverkiezingen binnen Open VLD hadden genoeg aan één verkiezingsronde om de nieuwe voorzitter aan te duiden: Gwendolyn Rutten. Annemie Neyts reageert verheugd op het nieuws en wenst de kersverse voorzitter van harte proficiat en veel succes voor de komende maanden en jaren als voorzitter. Annemie was zelf de eerste vrouwelijke voorzitter van de toenmalige PVV en daarom eens zo trots dat opnieuw een vrouw aan het roer staat van de partij. Eveneens van harte gelukwensen voor Maggie De Block. Zij maakt als ondervoorzitter de vrouwelijke tandem compleet. Proficiat en veel succes aan deze twee topdames!

Annemie Neyts zelf werd verkozen tot het partijbestuur van Open VLD en wenst hiervoor iedereen te bedanken die zijn/haar stem voor haar uitbracht.

————————————————————————————————

DeStandaard over de voorzittersverkiezingen: (http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20121208_041)

 

 

Aarschotse politica in Amerika – Het Nieuwsblad

Gwendolyn Rutten trok, op uitnodiging, naar de conventie van de Democraten in de US. Het werd een bijzondere ervaring.

Gwendolyn Rutten uit Aarschot trok samen met minister van staat Annemie Neyts naar de Verenigde Staten om de aftrap te geven van de campagne van president Obama. Rutten en Neyts trokken naar Charlotte, in North-Carolina op uitnodiging van Madeleine Albright, die er een punt van maakte om internationale waarnemers uit te nodigen om te kijken hoe het er bij Amerikaanse presidentsverkiezingen aan toe gaat.

“Het was een groot spectakel”, zegt Gwendolyn. “Maar toch heb ik inhoudelijk veel geleerd. De grote economische uitdagingen zijn in de VS en hier bij ons immers dezelfde. Het gaat over het oplossen van de crisis en over koopkracht voor de middenklasse”.

Rutten vond vooral de speech van voormalig president Bill Clinton de moeite waard. “Clinton slaagde er in om moeilijke problemen op een verstaanbare manier uit te leggen. Hij doorprikte de slogan-taal en bracht met zijn speech ernst in de campagne. Daar herken ik mij zelf ook wel in”.

De dagen in de VS waren meer dan behoorlijk gevuld. Beide politici kregen op een week tijd de kans om de top van de Amerikaanse politiek aan het werk te zien. “Daar leer je zeker als beginnend politica heel veel van, al waren er ook toeters en bellen, bijvoorbeeld de bordjes die ze overal uitdeelden om mee te zwaaien. Politiek mag ook enthousiast en gezellig zijn”, besluit het parlementslid voor onze regio.

 

bron: Het Nieuwsblad

Vlaamse Europarlementsleden willen dat de Belgische regering haar standpunt over Schengenhervorming herziet

Vorige week beslisten de lidstaten onverwacht om het Europees Parlement buitenspel te zetten met betrekking tot de hervorming van het Schengenakkoord. Tijdens het debat in de plenaire vergadering van het Europees parlement hierover werd het Deens voorzitterschap van de Raad zwaar op de korrel genomen. Bovenal vreest het Parlement dat dit de weg opent voor een aantasting van de fundamentele rechten van de Europese burgers. En als men het Parlement geen mede-zeggenschap geeft over de evaluatiemechanismen van Schengen (wanneer kan een land toetreden? Volgt een land ook wel de spelregels? …), neemt men bovendien de democratische controle weg op beslissingen die in het uiterste geval zelfs kunnen leiden tot het tijdelijk herinvoeren van paspoortcontroles.

 

Er is overeenstemming bij alle partijen in het parlement dat de Raad zijn beslissing moet herzien, omdat ze de beginselen en basisvrijheden van de Europese Unie aantast, met name het vrij verkeer van personen. Het parlement heeft de Raad ook duidelijk gemaakt dat het alle mogelijke middelen, zowel politiek als juridisch, zal gebruiken om deze schandelijke beslissing ongedaan te maken. Dit lijkt immers sterk op een regelrechte aanval op de nieuwe bevoegdheden die het Europees Parlement heeft verworven onder het Verdrag van Lissabon.

 

Niet alleen binnen het Europees Parlement is er opvallend grote eensgezindheid hierover, ook de Europese Commissie trekt aan hetzelfde zeel. De Raad zou beter de eer aan zichzelf houden en uit eigen initiatief op deze beslissing terugkomen. Aangezien de Raad unaniem moet beslissen, willen we dan ook dat de Federale regering haar standpunt herziet en de uitsluiting van het Europees Parlement ongedaan maakt. Het vrij verkeer van burgers is een van de basisrechten die de Unie biedt. Met deze actie zet de Raad een frontale aanval in tegen de fundamentele vrijheden van de Europese burgers. Als er pogingen kunnen zijn om deze vrijheden in te perken, is het van belang dat hier een sterke democratische controle op is die het Europees belang voor ogen heeft. Anders wordt de deur open gezet voor misbruiken, niet zelden ingegeven door populisme of electorale profileringsdrang.

 

In de moeilijke tijden waar de EU zich nu door worstelt, is er net nood aan meer solidariteit en meer vertrouwen, is er nood aan een Europese aanpak en Europese oplossingen. Niet aan het uithollen van de Europese instellingen, aan het centraal zetten van nationale belangen en het doen primeren van de wensen van de grote lidstaten.

 

Kathleen Van Brempt             Guy Verhofstadt                     Marianne Thyssen

 

Jean-Luc Dehaene                  Philippe De Backer                 Bart Staes

 

Ivo Belet                               Annemie Neyts-Uyttebroeck Saïd El Khadraoui

 

De ondertekenaars zijn Europese Parlementsleden voor CD&V, sp.a, Open VLD en Groen!

Opiniestuk van Annemie Neyts-Uyttebroeck over de kritiek van Paul Magnette op Olli Rehn

Het is ouder dan de straat: de boodschapper schofferen als we de boodschap niet lusten. Het overkwam onlangs Europees commissaris Olli Rehn. Minister Paul Magnette, in een vorig leven hoogleraar Europese studies, weet zeer goed wie Olli Rehn is en weet zeer goed dat Rehn al voor de tweede maal een moeilijke Europese portefeuille beheert. In de vorige Commissie was hij belast met de uitbreiding van de Unie, en nu is hij verantwoordelijk voor de Europese financiën. Commissarissen kunnen pas aan de slag na gehoord te zijn door de bevoegde commissies van het Europees Parlement, in een hoorzitting van gemiddeld twee lange uren. Ze mogen geen spiekbriefjes meebrengen en zitten helemaal alleen tegenover parlementsleden die bijna zonder uitzondering experts zijn in hun vakgebied. Die hoorzitting grijpt daarenboven plaats nog voor de commissaris aan de slag is. Vervolgens formuleert het Europees Parlement zijn advies over de commissaris. Bij het aantreden van de huidige Commissie werd aldus één kandidaat-commissaris vervangen na een desastreuze hoorzitting. Pas na positief advies van het Parlement over de gehele Commissie, kan die aan de slag. Het Europees Parlement is samengesteld uit de gekozen vertegenwoordigers van de burgers van alle lidstaten, en zijn legitimiteit zou boven elke twijfel moeten staan, net zoals die van de Commissie en de commissarissen die door het Parlement werden aanvaard. De uitval van Magnette toont aan dat ook hij een nationale regeringsleider, en bij uitbreiding elke nationale minister hemzelf ongetwijfeld inbegrepen, een grotere legitimiteit toeschrijft dan Europese beleidsdragers. Het zijn nochtans diezelfde regeringsleiders en staatshoofden, met op kop de Duitse kanselier Angela Merkel en de Franse president Nicolas Sarkozy en de Belgische premier incluis, die de budgettaire bakens hebben uitgezet voor alle lidstaten. Waarom bekritiseerde Magnette hen niet en de vorige regering waar hij deel van uitmaakte? Omdat het makkelijker is op de minst bekende boodschapper te schieten, die dan ook nog uit Finland afkomstig is, en daarenboven liberaal?

ANNEMIE NEYTS, EUROPEES PARLEMENTSLID (OPEN VLD)

Bron: De Tijd