Annemie Neyts in Terzake Europa

Annemie Neyts is te gast bij Lieven Verstraeten in een speciale uitzending van Terzake over Europa. Ter Zake ging onder andere peilen of Vlamingen wakker liggen van de economische toekomst van Europa en welke mogelijke maatregelen door Europa ondernomen kunnen worden. Uit de resultaten blijkt dat 76% van de Vlaamse burgers vraagt om strenger op te treden tegen begrotingstekort. Discussiepartenrs zijn Kathleen Van Brempt, sp.a-europarlementslid, en Wouter De Geest, gedelegeerd bestuurder BASF Antwerpen.

Het volledige fragment van Ter Zake-Europa, de peilingen en de opinies van de studiogasten, kan u hier bekijken.