Annemie op Klara over de de Verklaring van Berlijn

Werner Trio dissecteert op Radio Klara de toespraak van Jacques Delors, die hij deze week hield in de Belgische Senaat, met twee Europakenners: Paul Goossens en Annemie Neyts.

Eén of twee A4-velletjes moeten volstaan om de Europese Unie weer op de sporen te krijgen na het kennelijke stranden van de Europese Grondwet: de Verklaring van Berlijn. Ze wordt dit weekend voorgesteld op de EU-top in de Duitse hoofdstad, 50 jaar Verdrag van Rome is de aanleiding, het verdrag dat de Europese Economische Gemeenschap oprichtte.

De Verklaring van Berlijn zal –lapidair en begrijpelijk voor iedereen- de successen van de Europese Unie op een rijtje zetten, kwestie van het belang van de Unie (vrede, stabiliteit, welvaart, overwinning van de deling van het continent) nog eens te onderstrepen voor de jongere generatie. De gedeelde waarden (waarover nogal wat discussie is gevoerd) zullen worden opgelijst. En de toekomst zal worden blootgelegd: hoe moet de Unie het hoofd bieden aan de energie- en klimaatsproblemen, hoe een politiek gewicht opbouwen in de wereld? Er zou worden verwezen naar een sociaal Europa.

Dezelfde elementen zaten in de speech die oud-Commissievoorzitter Jacques Delors –vader van de Europese Eenheidsakte (1986) — vorige week hield in de Senaat. Hij opereerde in een context van Europaforie, met als drijvende krachten François Mitterand en Hemut Kohl.

Werner Trio dissecteert de toespraak van Delors met twee Europakenners:

Hoofd van de Europadesk van het persbureau Belga, Paul Goossens. Hij schreef onlangs dat “zonder al te veel kruitdamp en oproer” zich in de afgelopen 15 jaar een sociale revolutie heeft plaatsgevonden in Europa, met een significante verarming van de loontrekkenden ten voordele van de beleggers.

En voorzitster van de Europese Liberalen, minister van Staat Annemie Neyts. Zij ergerde zich onlangs aan het teveel aan ronkende verklaringen van de Commissie. Voor haar part moet zij deemoedig toegeven dat je met 1% van het Europese bbp moeilijk alle uitdagingen van deze tijd kan oplossen. En: voor haar is “sociaal Europa” een pleonasme.

Hier vindt u de link.