Annemie Neyts in plenaire vergadering over de situatie van Syrische vluchtelingen in buurlanden

Annemie Neyts deze week in plenaire zitting van het Europees Parlement in Straatsburg over de situatie van Syrische vluchtelingen in buurlanden.

De tragedie van een burgeroorlog – want dat is de staat waar Syrië zich in bevindt – is dat er niet gestopt wordt met vechten totdat de vechters zelf beslissen te stoppen. Een burgeroorlog een halt toe roepen van buitenaf is bijzonder moeilijk. Dit betekent uiteraard niet dat we geen actie dienen te ondernemen. De cijfers over vluchtelingen zijn absoluut verbijsterend. Het hoog aantal vluchtelingen doet zelfs de stabililteit van sommige buurlanden geen goed.
We zouden er goed aan doen op beroep te doen op de Arabische Liga en de leden van de Arabische Liga om hun broeders te beschermen.