Annemie: duivel doet al

In de Vrije Brusselaar in 2005 brachten de Brusselse liberalen een kort overzicht over Annemie haar carrière.

Annemie NEYTS (°Elsene, 17 juni 1944) werd vorig jaar met meer dan 104.000 voorkeurstemmen verkozen in het Europese Parlement. Ze was er al lid van geweest van 1994 tot 1999 en hield zich toen vooral bezig met institutionele aangelegenheden. Zo schreef ze een rapport over de betrekkingen tussen de Nationale Parlementen en het Europese Parlement dat leidde tot de goedkeuring van een protocol bij het Verdrag van Amsterdam. Hoewel Annemie Neyts een duivel doet al is, lopen er toch twee dikke rode draden door haar loopbaan: Brussel en Europa.

Van 1981 tot 1985 was Annemie Staatssecretaris voor het Brusselse Gewest geweest, bevoegd voor huisvesting, leefmilieu, waterzuivering, bossen, jacht en visvangst. In 1999, werd ze Minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken en Externe Betrekkingen in de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Nauwelijks een jaar later werd ze Staatssecretaris, en in 2001 Minister, toegevoegd voor Buitenlandse Zaken, en tevens bevoegd voor Europese Zaken, Buitenlandse Handel en Landbouw. Tijdens de ministeriële conferentie van de Wereld Handels Organisatie te Doha, zat ze de Raad van Ministers van de EU voor en lag ze mee aan de basis van de lancering van de handelsonderhandelingen. In de lente van 2003 onderhandelde ze de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. In juni 2003 werd ze verkozen tot volksvertegenwoordiger in het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde met meer dan 25.000 voorkeurstemmen. Als Voorzitter van de Kamercommissie voor Buitenlandse Betrekkingen, leidde ze parlementaire delegaties naar Turkije en de Democratische Republiek Kongo.

In september 1999 werd Annemie NEYTS voorzitter van de Liberale Internationale, in opvolging van Frits Bolkestein op. Ze werd verkozen tot voorzitter in Ottawa, Canada, en vervolgens herkozen in Budapest, Hongarije, en in Dakar, Senegal. In 2005 volgde Lord Alderdice haar op.

Annemie werd later in het jaar verkozen tot voorzitter van de Europese Partij van Liberalen en Democraten (ELDR).

In het Europese Parlement is ze de coördinator en woordvoerder van haar fractie voor het Buitenlands Beleid, en het Veiligheids- en Defensiebeleid. Ze volgt van nabij de uitbreiding van de Europese Unie op, Kongo, evenals het Europese beleid betreffende terrorismebestrijding en de Europese defensie.

Ze is ook lid van de delegatie van het Europese Parlement voor de betrekkingen met de Verenigde Staten, en plaatsvervangend lid van de paritaire assemblee met de zogeheten ACP-landen, dat wil zeggen de Afrikaanse en Caraïbische landen en landen in de regio van de Stille Oceaan.

Annemie NEYTS is Minister van Staat.