Annemie over het voortbestaan van de federale staat

Annemie sprak op Radio Eén in het programma “De Ochtend” over het verderbestaan van de federale staat België.

Hier vind je het interview met Annemie in het programma “De Ochtend” op Radio Eén.

Voor diegenen die niet het hele programma willen horen, het interview begon om 8 uur 34.

Hieronder vind je het Federaal Pact waarvan sprake:

 

Dit Pact, een initiatief van de vzw BPlus (www.bplus.be), heeft de ambitie een vertrouwensklimaat te scheppen tussen de politieke verantwoordelijken van Noord en Zuid alsook tussen de inwoners van de Gemeenschappen en   Gewesten waaruit België bestaat. Hiermee wensen wij bij te dragen tot een positieve sfeer, waarin een staatshervorming gerealiseerd kan worden die ten goede komt aan alle Belgen, Vlamingen, Walen en Brusselaars, dit met respect voor elke taalgemeenschap.

 

Zij die dit Pact ondertekenen verbinden er zich toe de erin opgenomen beginselen toe te passen, zonder evenwel zich hierdoor te binden aan B Plus.

 

Het federale Pact heeft de steun gekregen van een aantal “peters en meters”, vooraanstaande Belgische politici van beide zijden van de taalgrens en behorend tot verschillende ideologische stromingen.

 

  • Het federale model, onder meer gebaseerd op de interpersoonlijke solidariteit, is de staatsvorm die het best beantwoordt aan de eigenheid van België en van zijn deelgebieden.
  • De evolutie van dit model mag in geen enkel geval leiden tot separatisme, dat onder welke vorm dan ook dient te worden afgewezen.
  • Wij benadrukken de multiculturele meerwaarde van ons land, waarbij het aanleren van de andere landstalen moet worden aangemoedigd.
  • De nodige regionaliseringen en herfederaliseringen van bevoegdheden zijn alleen geloofwaardig indien ze bijdragen tot het welzijn van alle burgers, in welk Gewest ze ook mogen wonen.
  • Elke institutionele hervorming dient het federale model te moderniseren en efficiënter te maken.
  • Wij geloven in de dialoog, het overleg en het wederzijdse begrip tussen de drie taalgemeenschappen van ons land.
  • De samenwerking tussen de deelstaten betreffende hun respectievelijke bevoegdheden, is essentieel.
  • De federale overheid zal in mechanismen voorzien die belangenconflicten tussen Gewesten en/of Gemeenschappen kunnen oplossen.

JAARLIJKS ETENTJE ANNEMIE NEYTS

van Annemie NEYTS, Minister van Staat en Europees Parlementslid

en René COPPENS, Brussels Volksvertegenwoordiger en Schepen

Zaterdag 24 november  – 18u tot 22u

Zondag 25 november – 11u30 tot 16u

Gemeenschapscentrum De Zeyp – Van Overbekelaan 164 – 1083 Ganshoren