Een peiling is een peiling is een peiling

Foto: Luc Viatour

Van Gertrude Stein onthouden we vooral dat ze ooit dichtte A rose is a rose is a rose. Ze kwam niet in de verleiding om de roos lelie te noemen, of tulp, of chrysant. Neen, in al haar glorie is een roos een roos.

Net zo is een peiling een peiling, geen verkiezing, noch een stemming. Neen, een peiling is een peiling. Niet zo voor VRT, De Standaard, de Universiteit Antwerpen of de VUB: zonder enige schroom noemen ze hun peiling nu al dagenlang de Stemming, getooid met een mantel van wetenschappelijk sérieux die ze ontlenen aan hun academische werkomgeving.

“Een peiling is een peiling is een peiling” verder lezen

Reactie: Ik hou niet van Houellebecq, mag het?

(Reactie op Michael De Cock in “De Standaard” van 29 april 2017).

Niemand hoeft het eens te zijn met Gwendolyn Rutten en men mag dat vanzelfsprekend ook uiten, maar dan liefst met consistente argumenten en coherente redeneringen. Ook kan het geen kwaad het boek gelezen te hebben dat men op de korrel neemt. En zo kom ik meteen zelf in de problemen, want ik hen geen letter gelezen van Houellebecq die ik een bijzonder onaantrekkelijk sujet vind, en dat mag u zowel letterlijk als figuurlijk nemen. Want ik weet natuurlijk wel wie hij is: romancier, dichter, acteur, polemist, en meester in het creëren van media-aandacht. Zo was hij een dik jaar geleden, als ik mij niet vergis, een tijdlang zo compleet verdwenen en onherkenbaar dat men zich begon af te vragen of hij misschien letterlijk zelfmoord had gepleegd. Dat bleek niet het geval te zijn, maar het was wel goed voor de verkoop van Soumission waarnaar Michael De Cock verwijst in zijn reactie op Rutten. Mij ontgaat echter het verband tussen het boek van Rutten en dat van Houellebecq, tenzij De Cock volk wil trekken naar zijn KVS waar de toneelversie van Soumission loopt. Overigens  een zeer geslaagde versie, als ik de recensies mag geloven.

Het thema van de sluipende onderwerping van een bevolking aan een totalitair gedachtegoed, liefst in metaforische zin, is een contante in de naoorlogse westerse literatuur: Arturo Ui van Bertold Brecht, Rhinocéros van Eugène Ionesco, De stad der blinden van Samarago, en het weinig bekende maar zeer onderhoudende en premonitoir L’Algarabie van Jorge Semprún.

Het zal de schrandere lezer niet ontgaan dat al deze auteurs het totalitarisme aan den lijve hebben ondervonden, behalve Houellebecq zelf. Zoals gezegd, heb ik niets van hem gelezen tenzij interviews (maar dat is zeker voldoende voor De Cock die zelf immers op interviews stoelt om zich een opinie te vormen). Houellebecq heeft duidelijk een probleem met vrouwen, te beginnen met zijn eigen moeder, en met zichzelf, met wie hij niet op goede voet schijnt te staan. Als ik echt kattig was, zou ik zeggen “je zou voor minder”, maar dat is een onheuse opmerking over iemand die er niet bepaald als Georges Clooney uitziet, en die gespeend is van de humor van Woody Allen.

Maar dus over Soumission: als we niet oppassen, worden we geruisloos geïslamiseerd, is de pitch van boek en toneelstuk, en dat zou Rutten ook zeggen. Alleen zegt ze dat niet. Wel heeft ze moeten vaststellen, zoals wij allen die onder de mensen komen, dat vele medeburgers dat vrezen. In tegenstelling tot wat Houellebecq poneert, vindt Rutten wel dat onze liberale democratie het verdient verdedigd te worden, omdat zij als geen ander politiek stelsel ter wereld of in de geschiedenis mensen de kans biedt hun leven uit te bouwen naar eigen inzicht en voorkeur. En ik herhaal, tot in den treure, dat ik met liberale democratie niet bedoel een democratie waar partijpolitieke liberalen de plak zwaaien, maar een stelsel gestoeld op respect voor mensenrechten, de rechtstaat en economische vrijheid.

Dat stelsel staat momenteel onder druk, wereldwijd, en heus niet alleen vanuit radicaalislamistische hoek. De democratie staat trouwens eveneens onder druk, ook wereldwijd, en het is niet omdat Houellebecq oordeelt dat de meeste mensen het niet waard zijn in een democratie te leven, die toch maar een lege doos is zoals De Cock schijnt te denken, dat we moeten toegeven aan het groeiend defaitisme. Daarover gaat het boek van Rutten, in bewoordingen die niet de mijne zijn maar de hare, doch waarvan je het vuur en de overtuiging niet kunt ontkennen.

Annemie Neyts-Uyttebroeck

Minister van Staat

30 april 2017

Persbericht: Annemie Neyts reageert op diverse artikels aangaande betaalde mandaten van Europarlementsleden

photoo

 

Europees Parlementslid Annemie Neyts reageert op diverse artikels die vandaag verschenen aangaande betaalde mandaten van Europarlementsleden:

“De wijze waarop hier aan stemmingmakerij gedaan wordt bedroeft mij ten zeerste … Deze manier van werken en oneigenlijke vergelijkingen is gebaseerd op een wantrouwen tegenover politici en hun gedrag en insinueert meer dan het vaststelt.”

EU Election Observation Mission – Tunisia 2014

 

MOE Tunisie

As you might know, Annemie Neyts was appointed Chief Observer of the EU EOM in Tunisia.

If you want more information and follow the last news of the mission, you can find below the website link which is specially dedicated to the EU EOM in Tunisia. There you will find all information, reports, photos and videos.

Please notice that the website is currently only available in French.

Website: http://www.eueom.eu/ue-moe-tunisie-2014/accueil?LANG=fr

Conférence de presse avec Annemie Neyts, chef de la mission d’observation électorale de l’Union européenne en Tunisie

 

Une conférence de presse s’est tenue, jeudi 2 octobre 2014, pour présenter la mission d’observation électorale de l’Union européenne (MOE) et le déploiement des observateurs. La rencontre a eu lieu en présence de la chef de la mission et membre du parlement européen, Annemie Neyts-Uyttebroeck.

Mme Neyts-Uyttebroeck est arrivée en Tunisie, lundi 29 septembre, et a entamé une série d’entretiens avec les autorités politiques et électorales tunisiennes ainsi qu’avec des candidats et des représentants de la société civile. « Le but de ces réunions est de nous permettre d’avoir une première idée de la situation en Tunisie à l’orée du processus électoral qui vient d’être engagé. J’ai eu à cet effet des échanges avec les trois présidents, les responsables de l’ISIE et de la HAICA, les présidents de différents partis politiques et les représentants des ONG qui s’occupent du suivi du processus électoral ».

La mission d’observation électorale de l’Union européenne est présente en Tunisie depuis le 17 septembre 2014, avec une équipe cadre de huit experts dans les différents domaines électoraux. Se sont joint à l’équipe, 28 autres observateurs de longue durée qui seront déployés dans les 27 circonscriptions du pays le jour même. Ces observateurs bénéficient d’une forte expérience électorale et ont suivi à Tunis une formation portant sur les spécificités de la législation et du processus électoral tunisien et le contexte politique et médiatique.

Annemie Neyts-Uyttebroeck indique par ailleurs, que la mission sera renforcée par des diplomates des Etats membres de l’UE en poste en Tunisie, mais également d’une délégation du Parlement européen qui arrivera dans le pays à l’approche du jour du scrutin. De ce fait, la MOE sera au total composée d’environ une centaine d’observateurs en provenance des 28 Etats membres de l’UE, ainsi que de la Norvège, de la Suisse et du Canada.

« Si je peux me permettre une première idée tout à fait provisoire et prudente, c’est que j’ai quand même été frappée par le degré de disponibilité et de bonne volonté de tous mes interlocuteurs, à contribuer à assurer l’intégrité du processus électoral. Il y a cette conscience que ces élections, aussi bien législatives que présidentielle, vont être absolument primordiale. Si grâce aux efforts conjoints, on réussi à mettre en place un processus qui se déroule de manière satisfaisante, cela permettra à la Tunisie de tourner la page de la transition et d’entrer dans la phase suivante de consolidation de la démocratie dans le pays », souligne Mme Neyts-Uyttebroeck. La chef de la mission a en outre précisé qu’il s’agira d’une réalisation d’une extrême importance pour toute la région, et que cela sera un formidable signe d’espoir pour les pays voisins. Et d’ajouter que les missions d’observation sont de grande envergure, assurant qu’elles seront tenues de suivre les principes stricts de neutralité, d’impartialité et d’objectivité. Ainsi, deux jours après chaque scrutin, la chef observatrice présentera une déclaration préliminaire contenant les principales conclusions de la mission. Dans les deux mois qui suivront l’annonce des résultats définitifs, Mme Neyts-Uyttebroeck reviendra en Tunisie pour remettre aux autorités et d’autres acteurs nationaux, un rapport final plus détaillé incluant, le cas échéant, des recommandations concrètes en vue de l’amélioration des processus électoraux à venir.

La mission procédera à une analyse complète et détaillée de l’ensemble du processus électoral fondée sur une observation à long terme en conformité avec le droit national et les normes régionales et internationales. L’analyse couvrira des domaines dans le cadre juridique, la performance de l’administration électorale, les activités de campagne des candidats et des partis politiques, le respect des libertés fondamentales, la conduite des médias, le vote et le dépouillement, les plaintes et les procédures d’appel, et l’annonce des résultats définitifs.

Finalement, Annemie Neyts-Uyttebroeck est revenue sur la polémique des parrainages falsifiés en ces termes : « Je me permets de faire remarquer que c’est l’ISIE qui a constaté les dépassements. L’Instance a déposé dans certains cas des plaintes auprès de la Justice. Evidemment nous devons attendre les résultats de l’enquête. Cependant, les candidats ont aussi un grand devoir d’assurer l’intégrité de ce processus et de se conduire convenablement, en respectant la réglementation et la législation ».

Source : http://www.businessnews.com.tn/la-mission-dobservation-electorale-de-lunion-europeenne-se-deploie-en-tunisie,520,49938,3

 

Annemie Neyts over de 80ste verjaardag van Brigitte Bardot – Radio 1

 

Brigitte Bardot 80!

Brigitte Bardot 80!
Brigitte Bardot wordt zondag 80 jaar. Rolmodel en icoon; zo wordt ze al jaren genoemd. Maar welke invloed heeft ze écht gehad op mensen?

Donderdag 25 september:

Deze vrouw heeft 70 van de 80 jaren van Bardot zelf meegemaakt. Je zou haar misschien niet meteen met Bardot associëren, maar toch heeft ze verrassend veel over BB te vertellen: europarlementslid Annemie Neyts. Reporter Ward Bogaert ging haar opzoeken.

 

Het radio-interview met Annemie Neyts kan herbeluisterd worden via http://www.radio1.be/programmas/de-bende-van-annemie/brigitte-bardot-80

 

 

 

Interview voor Fans of Flanders: “Griekse premier is niet het slaafje van Merkel”

neyts 15-05

 

Minister van Staat en Open VLD-kandidate voor Europa Annemie Neyts vindt niet dat Duitsland in de Europese schuldencrisis een te dominante rol heeft gespeeld. Dat vertelde ze in het expatprogramma “Fans of Flanders”. Neyts werd er door een expat aan de tand gevoeld over de Europese buitenlandpolitiek.

Fans of Flanders“, het onlineplatform en tv-programma voor expats in Vlaanderen nodigt in de aanloop naar de Europese verkiezingen van 25 mei elke week een Vlaams Europarlementslid uit voor een soort van mondeling examen. De vragensteller van dienst is telkens een in België wonende expat.

Deze week peilde de Turkse ingenieur Devrim Kucuk bij Annemie Neyts onder meer naar de afwikkeling van de Europese schuldencrisis. Neyts krijgt een cartoon voorgeschoteld waarin de Duitse kanselier Angela Merkel samen met de Griekse premier en een Griekse burger te zien is. Merkel, met boze blik, is uitgedost als een Griekse godin. De Griekse premier kust haar voeten terwijl hij de buikriem van een Griekse burger rechts van hem aantrekt.

 

 

Om het volledige artikel te lezen en de video te bekijken:

http://www.deredactie.be/permalink/1.1967102

of http://www.fansofflanders.be/Channels/Special%20Guest/21_May_2014/1405_Neyts?AutoPlay=true#header

 

 

 

Annemie Neyts geïnterviewd door Villa Politica over Oekraïne

vila politica 16-04

“We zijn in conflicten veel te ongeduldig geworden”

Of de EU Rusland tot bedaren kan brengen in diens acties in Oekraïne, kan je niet anders dan hopen, zegt Annemie Neyts (Open VLD). “Je mag de hoop nooit opgeven. We zijn vreselijk ongeduldig, veel te ongeduldig geworden in die zaken. We vergeten dat oplossingen in conflictsituaties maanden, jaren kunnen duren”, zegt Neyts. “Het gaat om het smalle pad tussen resoluut tonen dat we hier niet mee akkoord gaan en eventueel militaire actie. Maar dat moet wel het aller-aller-allerlaatste blijven.”

 

Tijdens de plenaire zitting in Straatsburg werd Annemie Neyts door Villa Politica geïnterviewd.

U kunt de volledige video hier vinden: http://www.deredactie.be/permalink/2.32974?video=1.1942022

“Belastingplichtige heeft ook rechten” interview voor De Ochtend Radio 1

“De briefwisseling tussen Karel De Gucht en de topman van de Bijzondere Belastingsinspectie is al dagen onderwerp van discussie: eerst stuurde De Gucht geen mail, nu blijkt hij die toch te hebben gestuurd. Bij Open VLD blijft het ijzig stil rond de hele zaak, maar één partijlid springt toch in de bres voor De Gucht : Annemie Neyts.”

 

Herbeluister haar interview op de website van Radio 1: http://www.radio1.be/programmas/de-ochtend/belastingplichtige-heeft-ook-rechten