Annemie Neyts ontmoet zesdejaars uit Wezembeek-Oppem als jonge reporters in het Europees Parlement

Op 24 januari kwamen de zesdejaars van het Heilig Hartcollege te Wezembeek-Oppem op bezoek in het Europees Parlement.  Ze hadden camera’s en microfoons bij, want er was ook een interview met Europarlementslid Annemie NEYTS-UYTTEBROEK (ALDE) gepland.

Via de animatie ‘Europa en ik’ van de educatieve dienst Belvue van de Koning Boudewijnstichting waren ze goed voorbereid op hun taak als jonge reporters. Ze hadden zich al verdiept in de werking van het Europees Parlement aan de hand van actuele thema’s.

Ze hebben alvast ondervonden dat een Europees Parlementslid vaak een hectische agenda heeft.  Op een tijdsspanne van amper een half uur hebben verschillende ‘redactieploegen’ een reeks vragen op Annemie Neyts afgevuurd. Zo ging het over Brussel en Straatsburg, over de plantaardige zoetstof Stevia en over lobbyisten,… Het tempo werd opgevoerd, want de leerlingen wilden ook nog weten of Annemie Neyts vindt dat de EU ook een politieke unie moet worden en of de macht van Duitsland en Frankrijk de democratie in de EU niet in het nauw drijft.

Na afloop vond Annemie Neyts dat de leerlingen het er erg goed vanaf gebracht hadden als jonge reporters, en ze zegde ook toe om nog eens op school met hen in debat te gaan.

Op het programma stond verder nog een bezoek aan de plenaire zaal.  De leerlingen hadden geluk: ze konden observeren hoe Bill Gates over de impact van ontwikkelingshulp van gedachten wisselde met de europarlementsleden van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking.  Nu nog afwachten of deze jonge reporters een origineel filmpje kunnen maken van dit interview…

Opiniestuk van Annemie Neyts-Uyttebroeck over de kritiek van Paul Magnette op Olli Rehn

Het is ouder dan de straat: de boodschapper schofferen als we de boodschap niet lusten. Het overkwam onlangs Europees commissaris Olli Rehn. Minister Paul Magnette, in een vorig leven hoogleraar Europese studies, weet zeer goed wie Olli Rehn is en weet zeer goed dat Rehn al voor de tweede maal een moeilijke Europese portefeuille beheert. In de vorige Commissie was hij belast met de uitbreiding van de Unie, en nu is hij verantwoordelijk voor de Europese financiën. Commissarissen kunnen pas aan de slag na gehoord te zijn door de bevoegde commissies van het Europees Parlement, in een hoorzitting van gemiddeld twee lange uren. Ze mogen geen spiekbriefjes meebrengen en zitten helemaal alleen tegenover parlementsleden die bijna zonder uitzondering experts zijn in hun vakgebied. Die hoorzitting grijpt daarenboven plaats nog voor de commissaris aan de slag is. Vervolgens formuleert het Europees Parlement zijn advies over de commissaris. Bij het aantreden van de huidige Commissie werd aldus één kandidaat-commissaris vervangen na een desastreuze hoorzitting. Pas na positief advies van het Parlement over de gehele Commissie, kan die aan de slag. Het Europees Parlement is samengesteld uit de gekozen vertegenwoordigers van de burgers van alle lidstaten, en zijn legitimiteit zou boven elke twijfel moeten staan, net zoals die van de Commissie en de commissarissen die door het Parlement werden aanvaard. De uitval van Magnette toont aan dat ook hij een nationale regeringsleider, en bij uitbreiding elke nationale minister hemzelf ongetwijfeld inbegrepen, een grotere legitimiteit toeschrijft dan Europese beleidsdragers. Het zijn nochtans diezelfde regeringsleiders en staatshoofden, met op kop de Duitse kanselier Angela Merkel en de Franse president Nicolas Sarkozy en de Belgische premier incluis, die de budgettaire bakens hebben uitgezet voor alle lidstaten. Waarom bekritiseerde Magnette hen niet en de vorige regering waar hij deel van uitmaakte? Omdat het makkelijker is op de minst bekende boodschapper te schieten, die dan ook nog uit Finland afkomstig is, en daarenboven liberaal?

ANNEMIE NEYTS, EUROPEES PARLEMENTSLID (OPEN VLD)

Bron: De Tijd