Opiniestuk van Annemie Neyts-Uyttebroeck over de kritiek van Paul Magnette op Olli Rehn

Het is ouder dan de straat: de boodschapper schofferen als we de boodschap niet lusten. Het overkwam onlangs Europees commissaris Olli Rehn. Minister Paul Magnette, in een vorig leven hoogleraar Europese studies, weet zeer goed wie Olli Rehn is en weet zeer goed dat Rehn al voor de tweede maal een moeilijke Europese portefeuille beheert. In de vorige Commissie was hij belast met de uitbreiding van de Unie, en nu is hij verantwoordelijk voor de Europese financiën. Commissarissen kunnen pas aan de slag na gehoord te zijn door de bevoegde commissies van het Europees Parlement, in een hoorzitting van gemiddeld twee lange uren. Ze mogen geen spiekbriefjes meebrengen en zitten helemaal alleen tegenover parlementsleden die bijna zonder uitzondering experts zijn in hun vakgebied. Die hoorzitting grijpt daarenboven plaats nog voor de commissaris aan de slag is. Vervolgens formuleert het Europees Parlement zijn advies over de commissaris. Bij het aantreden van de huidige Commissie werd aldus één kandidaat-commissaris vervangen na een desastreuze hoorzitting. Pas na positief advies van het Parlement over de gehele Commissie, kan die aan de slag. Het Europees Parlement is samengesteld uit de gekozen vertegenwoordigers van de burgers van alle lidstaten, en zijn legitimiteit zou boven elke twijfel moeten staan, net zoals die van de Commissie en de commissarissen die door het Parlement werden aanvaard. De uitval van Magnette toont aan dat ook hij een nationale regeringsleider, en bij uitbreiding elke nationale minister hemzelf ongetwijfeld inbegrepen, een grotere legitimiteit toeschrijft dan Europese beleidsdragers. Het zijn nochtans diezelfde regeringsleiders en staatshoofden, met op kop de Duitse kanselier Angela Merkel en de Franse president Nicolas Sarkozy en de Belgische premier incluis, die de budgettaire bakens hebben uitgezet voor alle lidstaten. Waarom bekritiseerde Magnette hen niet en de vorige regering waar hij deel van uitmaakte? Omdat het makkelijker is op de minst bekende boodschapper te schieten, die dan ook nog uit Finland afkomstig is, en daarenboven liberaal?

ANNEMIE NEYTS, EUROPEES PARLEMENTSLID (OPEN VLD)

Bron: De Tijd