Receptie bij het ABH

Op 20 juni ben ik samen met mijn echtgenoot Freddy Neyts uitgenodigd op een receptie die het Belgisch Agentschap voor Buitenlandse Handel te mijner ere organiseert in Hertoginnedal.

Sinds de oprichting van het agentschap in 2003 heb ik het voorzitterschap ervan waargenomen. Vanaf 1 januari 2022 is Didier Malherbe de nieuwe voorzitter.