Annemie Neyts in de plenaire zitting over massavernietigingswapens en het Midden-Oosten

Gisterenavond werd tijdens de plenaire zitting in Straatsburg gesproken over de aanbevelingen van de NPV-toetsingsconferentie inzake de totstandbrenging van een Midden-Oosten vrij van massavernietigingswapens .

Ook Annemie Neyts gaf een bijdrage in het debat.

“De geschiedenis van NPV is een opeenvolging van kleine sprongen voorwaarts en stappen terug. Toch mogen we nooit opgeven, ook al zijn de omstandigheden moeilijk. Het uitstel van de conferentie is geen terugval maar eerder een pauze in het proces. We mogen niet te zwart-wit kijken. We moeten het pad blijven bewandelen van het behoud van NPV en het voorkomen van verspreiding van massavernietigingswapens en aldus blijven streven naar het doel van het Global Zero initatief.”

Vandaar vraagt Annemie Neyts om blijven werk te maken van het uitbannen van massavernietigingswapens.

De interventie kan herbekeken worden op
https://www.youtube.com/watch?v=d-hUAbxjvc4&feature=youtu.be