Annemie Neyts in Straatsburg over Arafar Jaradat & Palestijnse gevangenen in Israël

Annemie Neyts afgelopen plenaire sessie in Straatsburg over de dood van Arafar Jaradat en de situatie van Palestijnse gevangenen in Israël.

Meer dan 590000 gevangen worden vastgehouden in cellen, hoofdzakelijk in Israël. Onder hen 195 kinderen onder de leeftijd van 18 jaar. Sinds de bezetting in 1967, werden 750 000 Palestijnen gevangen genomen. Dit komt overeen met 1 op 4 Palestijnen. De psychologische en mentale gevolgen hiervan zijn moeilijk te vatten.

Maar wat in het specifiek wordt aangeklaagd is de uitvoering van administratieve aanhouding. Dit laat militaire rechtbanken toe om iemand aan te houden voor 6 maanden, deze aanhouding kan  vervolgens onbeperkt verlengd worden.  Daarenboven kan zulke aanhouding plaatsvinden zonder aanklacht, daar de verdediging van het slachtoffer geen inzage heeft in het dossier. Vandaar de eis aan de Israëlische autoriteiten om elke verdachte terecht te stellen volgens internationale en nationale standaarden.

Annemie Neyts in de plenaire zitting over massavernietigingswapens en het Midden-Oosten

Gisterenavond werd tijdens de plenaire zitting in Straatsburg gesproken over de aanbevelingen van de NPV-toetsingsconferentie inzake de totstandbrenging van een Midden-Oosten vrij van massavernietigingswapens .

Ook Annemie Neyts gaf een bijdrage in het debat.

“De geschiedenis van NPV is een opeenvolging van kleine sprongen voorwaarts en stappen terug. Toch mogen we nooit opgeven, ook al zijn de omstandigheden moeilijk. Het uitstel van de conferentie is geen terugval maar eerder een pauze in het proces. We mogen niet te zwart-wit kijken. We moeten het pad blijven bewandelen van het behoud van NPV en het voorkomen van verspreiding van massavernietigingswapens en aldus blijven streven naar het doel van het Global Zero initatief.”

Vandaar vraagt Annemie Neyts om blijven werk te maken van het uitbannen van massavernietigingswapens.

De interventie kan herbekeken worden op
https://www.youtube.com/watch?v=d-hUAbxjvc4&feature=youtu.be