Open liberale brief aan de Europese socialisten

Annemie, als voorzitter van de Europese liberale en democratische partij (ELDR), antwoordt de Europese socialisten naar aanleiding van hun open brief.

 

Brief van de liberalen aan de PES en socialisten in geheel Europa

Brussel, 15 april 2009

Geachte heer Nyrup Rasmussen, geachte Europese socialisten,

Hartelijk dank voor uw brief.

U bent verbaasd over onze toewijding aan de interne markt. Dat is niet nodig. Liberalen geloven dat Europeanen baat hebben bij de interne markt, die Europese consumenten meer keuzemogelijkheden en betere producten biedt en Europese bedrijven in staat stelt te groeien en banen te creëren .

Denkt u dat Denemarken beter af zou zijn zonder de mogelijkheden die de interne markt biedt? Zouden Deense consumenten zonder Franse kaas, Italiaanse schoenen, Duitse technologie of Finse telefoons willen leven? Denkt u dat Deense bedrijven hun goederen niet meer naar de rest van Europa willen exporteren waarmee ze de banen van hun werknemers op het spel zouden zetten?

De interne markt is voor liberalen geen doel op zich, maar vormt het meest efficiënte middel om aan de vraag van burgers tegemoet te komen.

We geloven in een universele plicht tot dienstverlening en we zijn trots op onze toewijding aan open postdiensten. Wilt u werkelijk terugkeren naar een wereld van postmonopolies? Bent u dan de wachtrijen vergeten? Concurrentie dwingt monopolies hun klanten beter van dienst te zijn, leidt tot meer keuzemogelijkheden en lagere prijzen en strekt de samenleving in het algemeen tot voordeel door ervoor te zorgen dat meer producten beschikbaar komen voor iedereen. Hebben staatsmonopoliën consumenten ooit meer voordeel opgeleverd?

De publieke gezondheidszorg in de gehele EU blijkt niet aan de behoeften van patiënten te kunnen voldoen. Socialisten beschouwen patiënten als ontvangers; liberalen zien ze als consumenten die de best mogelijke dienstverlening vragen. Patiënten willen kunnen kiezen en concurrentie zal tot betere gezondheidszorg voor alle Europeanen leiden. De socialistische regering van het Verenigd Koninkrijk kon de tekortkomingen van de Britse Nationale Gezondheidsdienst in 12 jaar niet verhelpen. Zijn de maandenlange wachtlijsten voor een operatie niet het beste argument om de grenzen voor behandelingen open te stellen?

Europese consumenten profiteren van succesvolle internationale projecten zoals de Thalys of de Eurostar, terwijl de nationale spoorwegen van Duitsland, die staatseigendom zijn, steeds duurder worden. Als u de dienstverlening van de markt vergelijkt met de dienstverlening van de staat, zult u al snel tot de ontdekking komen dat de krachten van de markt veel beter tegemoetkomen aan de vraag van burgers en leiden tot groei, banen en mogelijkheden. Staten kunnen voor regelgeving zorgen, maar kunnen geen welvaart en banen scheppen.

Het manifest van de European Liberal Democrats laat er geen twijfel over bestaan dat de welvaart en het welzijn van Europese burgers ons nog altijd na aan het hart liggen.

Enkele weken geleden trok u in twijfel of wij als liberalen wel om gelijke kansen geven. Daden spreken luider dan woorden!

De voorzitter van de ELDR is een vrouw. Maar de voorzitter van de PES? De secretaris-generaal van de ELDR is een vrouw. Maar de secretaris-generaal van de PES? 5 van de 7 vicevoorzitters van de ELDR zijn vrouwen. Hoeveel vrouwen zitten er in het bestuur van de PES? 42% van de liberale leden van het Europees Parlement is vrouw en neemt een machtige positie in binnen onze parlementsfractie. Hoe zit dat bij uw parlementsfractie?

De lijsten voor de Europese verkiezingen van de liberale partijen worden aangevoerd door een vrouw in Zweden, Denemarken, Nederland, Duitsland, Estland en Engeland, terwijl u aan patriarchale partijstructuren lijkt vast te houden.

Dat geldt ook voor het stemgedrag van socialisten in het Europees Parlement. Slechts enkele weken geleden stemde de Socialistische fractie tegen of onthield zich van stemmen toen het Europees Parlement vóór de dialoog tussen China en Tibet stemde. Waarom?

De Socialistische fractie ondersteunde niet het rapport van het Parlement over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Rusland om de mensenrechtensituatie in Rusland te verbeteren. Waarom?

Komt dat misschien doordat de alliantiepatronen van het oude communisme voor socialisten zwaarder wegen dan de universele wapenfeiten van de burgerlijke vrijheden?

Terwijl socialisten het moeten hebben van angst, twijfel en onzekerheid, gaan liberalen uit van hoop, vertrouwen en optimisme. Anderen maken zich zorgen, wij bieden de antwoorden.

 

 

Annemie Neyts

Voorzitter van de ELDR