Privatisering, commercialisering en vermarkting leidt tot bedroevende banalisering van Europese steden!

Foto: Unsplash (Jaimie Harmsen)

De overtuigde liberaal die ik ben, aanschouwt met lede ogen hoe in talrijke Europese steden de toegang tot openbare ruimte hoe langer hoe meer ingeperkt wordt ten voordele van private of geprivatiseerde initiatieven.

“Privatisering, commercialisering en vermarkting leidt tot bedroevende banalisering van Europese steden!” verder lezen