Internationale vrouwendag met ‘Evanement’

Op 7 maart 2012 wordt met ‘Evanement’ voor de 10de keer de Internationale Vrouwendag gevierd in Limburg! De organisatie is in handen van de provincie Limburg (Dienst Gelijke Kansen en Limburgse Vrouwenraad) en de Stad Hasselt.

Evanement 2012 staat in het teken v … an “vrouw en stem”, met een duidelijke knipoog naar de gemeenteen provincieraadsverkiezingen van oktober maar ook naar de inspraak, de mondigheid en de kracht van vrouwen wereldwijd. Annemie Neyts zal met andere anciennes Miet Smet, Anne Van Lancker, Frieda Brepoels en Mieke Vogels het politieke debat aangaan en in gesprek treden met een jongere generatie vrouwelijke politici. De moderatie is in handen van niemand minder dan Linda De Win!

Evanement heeft als doel enerzijds gewoon samen feestvieren en even stilstaan bij de dingen die vrouwen allemaal al bereikt en verworven hebben anno 2012. Enkele dingen om naar uit te kijken: de workshops, de theatermonoloog “De Gestolen Vrouw” en het optreden van de coverband “Twinsband”.

Anderzijds wordt met ‘Evanement’ ook aandacht gevraagd voor een aantal knelpunten op het vlak van gelijke kansen: intrafamiliaal geweld, discriminaties op het vlak van lonen en de arbeidsmarkt, de participatie van vrouwen aan de echte macht, gelijke kansen voor allochtone vrouwen, de discriminatie van holebi’s en transgenders,…

Iedereen welkom: vrouwen, van welke etnische origine ook, jong of oud, met of zonder een beperking, heteroseksueel of holebi, arm of rijk. Ook de mannen zijn van harte welkom om mee te vieren.
Voor meer informatie, zie website Evanement